Sinds 25 mei 2018 is de nieuwe Europese regelgeving voor de bescherming van persoonsgegevens van kracht: GDPR, de General Data Protection Regulation.
We vinden de bescherming van je privacy uiterst belangrijk en daarom geven we je zoveel mogelijk informatie over wat er met je persoonsgegevens gebeurt. Hier vind je informatie over de gegevens wij verzamelen, waarom we dat doen, hoe wij ze beschermen en hoe je je  privacy-rechten kan uitoefenen.

Wat doen we met de persoonsgegevens die je ingeeft op de website?
We geven tekst en uitleg.
 

Wanneer vragen we persoonsgegevens van je op?
Wil je solliciteren voor een job bij Digipolis, dan vragen we gegevens die iets over je  vertellen.  Bijvoorbeeld je naam, adres, e-mailadres, rijksregisternummer, welke job je wil doen, welke studies je deed, welke talenkennis je hebt, …

We vragen je ook om ons je CV door te geven wanneer je solliciteert. 

De persoonsgegevens die je aan ons geeft, worden opgenomen in de bestanden van Digipolis, Generaal Armstrongweg 1, 2020 Antwerpen. 

Waarvoor gebruiken we je persoonsgegevens?
Alle gegevens die je ons bezorgde, worden door Digipolis verwerkt in het kader van het aanwervingsbeleid van Digipolis.

Hoe gaan we om met je persoonsgegevens?
We bewaren je gegevens zorgvuldig en houden ze niet langer bij dan nodig.  

Wij behandelen en beveiligen deze gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving in België. We doen er alles aan om de aan ons verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, openbaarmaking, ongeoorloofde toegang of oneigenlijk gebruik.

Je gegevens worden enkel gebruikt door de medewerkers van de afdeling HRM die verantwoordelijk zijn voor het aanwervingsbeleid van Digipolis.  Je gegevens worden ook overgemaakt aan de medewerker die de vacature gepost heeft waarvoor je solliciteert.

Hoe weet ik welke persoonsgegevens Digipolis van mij gebruikt?
Je kan je gegevens bekijken en aanpassen, volgens de verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).

Je kan ons op het nummer 03/338.99.12 bereiken of je stuurt een e-mail naar work@digipolis.be.

Wat als de gegevens die Digipolis van me heeft onjuist of onvolledig zijn?
Zijn je gegevens onjuist of onvolledig? Dan kan je ons vragen om ze te wijzigen of aan te vullen. 

Bel hiervoor naar 03/338.99.12 of stuur een e-mail naar work@digipolis.be

Wat als ik niet wil dat Digipolis mijn gegevens gebruik?
Wil je liever niet dat we je gegevens gebruiken? Dan kan je ons vragen om ze te verwijderen.

Bel hiervoor naar 03/338.99.12 of stuur een e-mail naar work@digipolis.be